BARRE

เมื่อเทคนิคการเต้นบัลเลต์ พิลาทิส โยคะ และ functional exercise ถูกนำมาผสมเข้าด้วยกัน จึงเกิดการออกกำลังกายชนิดใหม่อย่าง Barre ที่มีความท้าทายมากขึ้น การออกกำลังกายแบบ Barre ช่วยเสริมความยืดหยุ่นของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคการ pulse ทั้งยังมีการใช้อุปกรณ์ฟิตเนสอื่นๆ เช่น rubber band ลูกบอล และดัมเบลล์ เพื่อเพิ่มความหนักในการฝึก

รีวิวคลาส Barre ในเครือข่าย FITALIKA

สตูดิโอ Barre ที่น่าสนใจ

เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับ Barre