CROSSFIT

ครอสฟิตเป็นการออกกำลังกายที่ใช้พื้นฐานการเคลื่อนไหวแบบ functional training ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกยิมนาสติก ยกน้ำหนัก วิ่ง พาย ฯลฯ แต่เน้นใช้พละกำลังและความเร็วให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงเวลาที่กำหนด หรือตามหลักการ High Intensity ที่เน้นความหนักหน่วงในการออกกำลังเพื่อให้ได้ผลลัพท์ในช่วงสั้นๆ การผสมผสานการฝึกแบบหลากหลายเข้ากับหลักการดังกล่าว ประกอบกับใช้ข้อมูลสถิติ ที่ได้จากการบันทึก จับเวลาที่แน่นอน และมาตรฐานการฝึกที่ชัดเจน ทำให้ครอสฟิตเป็นกีฬาอีกประเภทที่ให้ผลลัพท์ที่ดีมากในทางฟิตเนส

รีวิวคลาส Crossfit ในเครือข่าย FITALIKA

สตูดิโอ Crossfit ที่น่าสนใจ

เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับ Crossfit