PILATES MAT

พิลาทิสเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ซึ่งการฝึกฝนแบบองค์รวมนี้จะช่วยให้รู้จักร่างกายของตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเน้นไปที่ส่วนกลางของลำตัว (บริเวณหน้าท้อง) สร้างความแข็งแรงให้กระดูกสันหลัง รวมทั้งสร้างความยืดหยุ่นควบคู่ไปด้วย การฝึกพิลาทิสบนเสื่อ (Mat) แม้ว่าจะมีท่าบริหารที่น้อยกว่าการใช้เครื่องรีฟอร์เมอร์ แต่ผู้ฝึกจะได้ใช้กล้ามเนื้อและแกนกลางลำตัวมากขึ้น เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือมาช่วยรองรับท่าทางต่างๆ  นอกจากนี้ อาจฝึกในห้องที่เพิ่มอุณหภูมิสูง (Hot Pilates) เพื่อช่วยขับเหงื่อ ไล่ของเสียออกจากร่างกายรวดเร็วมากขึ้น

สตูดิโอ Pilates Mat ที่น่าสนใจ

เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับ Pilates Mat