PILATES REFORMER

พิลาทิสเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ซึ่งการฝึกฝนแบบองค์รวมนี้จะช่วยให้รู้จักร่างกายของตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเน้นไปที่ส่วนกลางของลำตัว (บริเวณหน้าท้อง) สร้างความแข็งแรงให้กระดูกสันหลัง รวมทั้งสร้างความยืดหยุ่นควบคู่ไปด้วย การฝึกบนเครื่องรีฟอร์เมอร์ช่วยเพิ่มโฟกัสในการฝึกแต่ละส่วนของร่างกาย โดยเครื่องรีฟอร์เมอร์สามารถปรับความหนักเบา และยังช่วยให้ได้ฝึกร่างกายกับแรงต้านได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกให้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้ได้ผลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

สตูดิโอ Pilates Reformer ที่น่าสนใจ

เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับ Pilates Reformer