สูงวัยแล้วยังไง? เพราะออกกำลังกายไม่ได้ถูกจำกัด แม้จะเป็นผู้สูงวัย

การออกกำลังกายของผู้สูงวัยถือเป็นเรื่องจำเป็นมากเลยทีเดียว แม้ว่าจะมีข้อจำกัดทางร่างกายก็สามารถออกกำลังกายได้ เพียงแต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับข้อจำกัดนั้น ๆ ...