The Pilatest: 500Kcal Barre

ดูจากชื่อคลาสแล้วก็มีความสงสัยว่า เล่น Barre จะเล่นยังไงให้เผาผลาญได้ถึง 500 กิโลแคลอรี่ แต่พอเริ่มคลาสไปได้ไม่กี่นาทีก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไม เพราะคลาสนี้มีการเคลื่อนไหวที่เร็ว เปลี่ยนท่าเร็ว ไม่มีการพัก (แต่ถ้าไม่ไหวก็พักได้) แล้วเล่นกล้ามเนื้อมัดเดิมอยู่สักพักเลยกว่าจะเปลี่ยนไปเล่นส่วนอื่น...