Star Pilates : Yoga Fly

แม้คลาส Yoga Fly จะเป็นคลาสที่ดูเหมือนว่าที่ไหนก็มี แต่ที่ Star Pilates มีความพิเศษที่ที่อื่นอาจจะมีไม่เหมือน เริ่มต้นคลาสด้วยการวัดผ้า โดยครูฝึกจะสอนตั้งแต่วิธีการวัดผ้า hammock ที่ถูกต้องให้ตำแหน่งของผ้าเข้ากับส่วนสูงของเรามากที่สุด เมื่อวัดผ้าแล้วก็ทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ ในการใช้ฝึกอย่างการบริหารลำคอ ข้อมือ แขนและขา...