S'Wet Society

โปรดเลือกกิจกรรมจากรายการด้านล่าง :

โยคะ

ฟังก์ชันนัล เทรนนิ่ง

เกี่ยวกับสตูดิโอ

ข้อมูลคลาส

โยคะ

โยคะเป็นมากกว่าการฝึกฝนด้วยท่าบิดตัวแปลกๆ ตามที่หลายคนเข้าใจ เพราะแท้จริงแล้ว โยคะคือการฝึกประสานร่างกายเข้ากับจิตใจและอารมณ์ ผ่านเทคนิคการหายใจ การจัดท่าทาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิ ผลที่ได้มีทั้งการฟื้นฟูความสมดุลของร่างกาย สร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น สร้างสมาธิ อีกทั้งยังพัฒนาความมั่นใจไปพร้อมๆ กัน ปัจจุบันศาสตร์โยคะมีมากมายหลายศาสตร์ตามการตีความปรัชญาโยคะของสตูดิโอแต่ละแห่ง เช่น Hatha, Iyenga, Ashtanga, Bigram, Power, Vinyasa, Yin เป็นต้น

คลาส โยคะ ที่ S'Wet Society

- Foundation Training

- Basic Flow

- Power Flow

ฟังก์ชันนัล เทรนนิ่ง

การออกกำลังกายที่ดัดแปลงและพัฒนามาจากกีฬาหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั่วๆ ไป โดยฝึกการเคลื่อนไหวหลายแบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ทนทาน มีพละกำลัง ความสมดุล และความคล่องตัวมากขึ้น จนสามารถรับมือกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในการฝึกจะใช้อุปกรณ์หลากหลายมากระตุ้นให้กล้ามเนื้อได้ทำงานร่วมกัน และสร้างความคุ้นเคยในการเคลื่อนไหวร่างกายตามธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมต่างๆ และยังช่วยให้เล่นกีฬาอื่นๆ ได้ดีขึ้นด้วย

คลาส ฟังก์ชันนัล เทรนนิ่ง ที่ S'Wet Society

- Sow & Rurf

- SurfFit - Total Body

- SurfFit - Rhythmic

- SurfFit - Cardio

- SurfFit - Perfect Ab

- SurftFit - Killer Legs

- Tone & Row

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่อยู่

เอราวัณ พลาซ่่า ชั้น 4 เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330