Star Pilates Bangkok

โปรดเลือกกิจกรรมจากรายการด้านล่าง :

พิลาทิส รีฟอร์เมอร์

แอเรียล

เกี่ยวกับสตูดิโอ

ข้อมูลคลาส

พิลาทิส รีฟอร์เมอร์

พิลาทิสเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ซึ่งการฝึกฝนแบบองค์รวมนี้จะช่วยให้รู้จักร่างกายของตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเน้นไปที่ส่วนกลางของลำตัว (บริเวณหน้าท้อง) สร้างความแข็งแรงให้กระดูกสันหลัง รวมทั้งสร้างความยืดหยุ่นควบคู่ไปด้วย การฝึกบนเครื่องรีฟอร์เมอร์ช่วยเพิ่มโฟกัสในการฝึกแต่ละส่วนของร่างกาย โดยเครื่องรีฟอร์เมอร์สามารถปรับความหนักเบา และยังช่วยให้ได้ฝึกร่างกายกับแรงต้านได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกให้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้ได้ผลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

คลาส พิลาทิส รีฟอร์เมอร์ ที่ Star Pilates Bangkok

- Cardio Burn [ เริ่มต้น ]

- 6 Pack & Arms [ เริ่มต้น ]

- Sexy Butt & Legs [ เริ่มต้น ]

- Full Body [ เริ่มต้น ]

แอเรียล

การออกกำลังกายกลางอากาศที่คุณจะต้องออกแรงกล้ามเนื้อทั่วร่าง ทั้งหน้าท้อง ขา แขน และร่างกายส่วนบน ขณะเคลื่อนไหวด้วยท่าทางจากศาสตร์หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นพิลาทิส โยคะ Acrobats และการเต้น เพื่อพยุงตัวด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก เช่น silk ropes, hoops, fabric slings หรือ trapeze bars นอกจากนี้ชื่อคลาสก็อาจตั้งตามอุปกรณ์ที่ใช้ฝึก ตามแต่สตูดิโอจะสร้างสรรค์ขึ้น เช่น Yoga Fly, Pilates Fly, Sky Fly, Suspension หรือ Antigravity

คลาส แอเรียล ที่ Star Pilates Bangkok

- Aerial Dance [ เริ่มต้น ]

- Yoga Fly Inter [ เริ่มต้น ]

- Yoga Fly [ เริ่มต้น ]

- Aerial Hoop [ เริ่มต้น ]

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่อยู่

อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ ชั้น 23 942/166 ถนน พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500