The Pilatest

โปรดเลือกกิจกรรมจากรายการด้านล่าง :

พิลาทิส รีฟอร์เมอร์

เกี่ยวกับสตูดิโอ

The Pilatest ก่อตั้งขึ้นโดยครูราเชล พาร์ค ผู้มีใจรักในศาสตร์พิลาทิส โดยเธอไม่ได้เพียงแต่มุ่งมั่นเปิดสอนคลาสพิลาทิสคุณภาพยอดเยี่ยม แต่ยังมีเป้าหมายที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิลาทิสและการดูแลสุขภาพให้กับทุกคน ชื่อ ‘The Pilatest’ นั้นตั้งขึ้นจาก 2 ความหมาย คือ Pilatest ที่หมายถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีใจรักในพิลาทิส ส่วนอีกความหมายเป็นการเติม est ที่ให้ความหมายว่า ‘ที่สุด’ ไปในคำว่า Pilates เพื่อแสดงถึงคุณภาพของสตูดิโอพิลาทิสที่ดีที่สุด The Pilatest ให้ความสำคัญกับ ‘คุณภาพ” ในการฝึกพิลาทิส ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ของแบรนด์ Stott Pilates ครูผู้สอนซึ่งได้รับการฝึกระดับมาตรฐานนานาชาติ ทั้งพิลาทิส ระบบอนาโตมีร่างกาย และวิชาการเคลื่อนไหวต่างๆ โดยครูผู้สอนจะได้รับข้อมูลอัปเดท และต้องผ่านการสอบอย่างเป็นระบบเพื่อจะได้รับและ/หรือต่อใบอนุญาตครูผู้สอนจาก Stott Pilates

ข้อมูลคลาส

พิลาทิส รีฟอร์เมอร์

พิลาทิสเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ซึ่งการฝึกฝนแบบองค์รวมนี้จะช่วยให้รู้จักร่างกายของตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเน้นไปที่ส่วนกลางของลำตัว (บริเวณหน้าท้อง) สร้างความแข็งแรงให้กระดูกสันหลัง รวมทั้งสร้างความยืดหยุ่นควบคู่ไปด้วย การฝึกบนเครื่องรีฟอร์เมอร์ช่วยเพิ่มโฟกัสในการฝึกแต่ละส่วนของร่างกาย โดยเครื่องรีฟอร์เมอร์สามารถปรับความหนักเบา และยังช่วยให้ได้ฝึกร่างกายกับแรงต้านได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกให้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้ได้ผลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

คลาส พิลาทิส รีฟอร์เมอร์ ที่ The Pilatest

- Reformer with Extender [ เริ่มต้น ]

- Reformer with Toning Ball [ เริ่มต้น ]

- Reformer with Circle [ เริ่มต้น ]

- Reformer with Boxes [ เริ่มต้น ]

- Essence Reformer [ เริ่มต้น ]

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่อยู่

106/4 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Mon - Fri: 07.00 - 20.00 hr. Sat - Sun: 07.00 -18.00 hr.
thepilatest@gmail.com, mso.thepilatest@gmail.