Origin I AM

โปรดเลือกกิจกรรมจากรายการด้านล่าง :

พิลาทิส รีฟอร์เมอร์

พิลาทิสบนเสื่อ

เกี่ยวกับสตูดิโอ

ข้อมูลคลาส

พิลาทิส รีฟอร์เมอร์

พิลาทิสเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ซึ่งการฝึกฝนแบบองค์รวมนี้จะช่วยให้รู้จักร่างกายของตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเน้นไปที่ส่วนกลางของลำตัว (บริเวณหน้าท้อง) สร้างความแข็งแรงให้กระดูกสันหลัง รวมทั้งสร้างความยืดหยุ่นควบคู่ไปด้วย การฝึกบนเครื่องรีฟอร์เมอร์ช่วยเพิ่มโฟกัสในการฝึกแต่ละส่วนของร่างกาย โดยเครื่องรีฟอร์เมอร์สามารถปรับความหนักเบา และยังช่วยให้ได้ฝึกร่างกายกับแรงต้านได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกให้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้ได้ผลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

คลาส พิลาทิส รีฟอร์เมอร์ ที่ Origin I AM

- Origin Signature [ เริ่มต้น ]

พิลาทิสบนเสื่อ

พิลาทิสเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ซึ่งการฝึกฝนแบบองค์รวมนี้จะช่วยให้รู้จักร่างกายของตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเน้นไปที่ส่วนกลางของลำตัว (บริเวณหน้าท้อง) สร้างความแข็งแรงให้กระดูกสันหลัง รวมทั้งสร้างความยืดหยุ่นควบคู่ไปด้วย การฝึกพิลาทิสบนเสื่อ (Mat) แม้ว่าจะมีท่าบริหารที่น้อยกว่าการใช้เครื่องรีฟอร์เมอร์ แต่ผู้ฝึกจะได้ใช้กล้ามเนื้อและแกนกลางลำตัวมากขึ้น เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือมาช่วยรองรับท่าทางต่างๆ นอกจากนี้ อาจฝึกในห้องที่เพิ่มอุณหภูมิสูง (Hot Pilates) เพื่อช่วยขับเหงื่อ ไล่ของเสียออกจากร่างกายรวดเร็วมากขึ้น

คลาส พิลาทิสบนเสื่อ ที่ Origin I AM

- Silk Suspension [ เริ่มต้น ]

- Mat Academy [ เริ่มต้น ]

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่อยู่

ตึกมณียา ชั้น M ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน กทม.
Mon/Wed/Fri/Sat: 10.00 - 19.00 hr. Tue/Thu: 10.00 - 20.00 hr.
originiam4545@gmail.com